Knihy

Art Brut Brno 2023: sborník konference

 

zobrazit

Omar Chajjam TÚŽBA JE VTÁK III.

Výběr poezie z básnických celků Omara Chajjáma

zobrazit

Omar Chajjam TÚŽBA JE VTÁK II.

Výběr poezie z básnických celků Omara Chajjáma

zobrazit

Omar Chajjam TÚŽBA JE VTÁK I.

Výběr poezie z básnických celků Omara Chajjáma

zobrazit

Art Brut Brno 2021: sborník konference

Konference, jejímž výstupem je tento sborník, byla součástí týdenního mezinárodního workshopu ART BRUT BRNO 2021, který v Brně proběhl během měsíce října 2021. Akce, zaměřená na uměleckou tvorbu handicapovaných tvůrců, byla stejně jako v roce předešlém pořádána ateliérem KreAt a zahrnovala kromě společné výtvarné práce účastníků také filmové, divadelní, výtvarné a literární prezentace přibližující tvůrčí aktivity této marginalizované skupiny.

Sborník tak představuje další sondy do problematiky výzkumu současného stavu aktivit umělců, lékařů, teoretiků, pedagogů, sociálních pracovníků, sběratelů a ateliérů, specializovaných na uměleckou tvorbu handicapovaných tvůrců.

zobrazit

Art Brut Brno 2020: sborník konference

Sborník byl připraven u příležitosti konání konference a workshopu ART BRUT BRNO 2020.

V historii každoročně realizovaných mezinárodních akcí ateliéru KreAt na půdě Moravské galerie bylo setkání formou konference uskutečněno v roce 2020 vůbec poprvé, za účasti inspirativních osobností z okruhu profesionálních pracovníků v oblasti psychiatrie, psychoterapie, historie umění i umělecké a kurátorské tvorby. Součástí workshopu byly kromě přímé výtvarné práce také filmové projekce a divadelní představení z oblasti outsider art a vernisáže prací handicapovaných výtvarníků.

zobrazit

Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée (IV.)

Ilustrace: Pavla Dvorská

Guillaume Apollinaire
Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée

Překlad Ivan Petlan
Bestiář aneb Orfeův průvod

Překlad Lubomír Feldek
Zvieratník alebo Orfeov sprievod

Brno 2019

 

zobrazit

Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée (III.)

Ilustrace: Peter Dunaj-Spily

Guillaume Apollinaire
Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée

Překlad Ivan Petlan
Bestiář aneb Orfeův průvod

Překlad Lubomír Feldek
Zvieratník alebo Orfeov sprievod

Brno 2019

zobrazit

Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée (II.)

Ilustrace: KRAT

Guillaume Apollinaire
Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée

Překlad Ivan Petlan
Bestiář aneb Orfeův průvod

Překlad Lubomír Feldek
Zvieratník alebo Orfeov sprievod

Brno 2019

zobrazit

Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée (I.)

Ilustrace: CREAHM, CEC LA HESSE, KREAT

Guillaume Apollinaire
Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée

Překlad Ivan Petlan
Bestiář aneb Orfeův průvod

Brno 2014

zobrazit

Edgar Allan Poe - Raven

Ilustrace: Václav Houf

Slovenský překlad Lubomír Feldek, 2000
Český překlad Ivan Petlan, 2005

Vydala Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
jako příležitostný tisk pro výtvarnou dílnu ateliéru KreAt 2020.
Vychází s finanční podporou statutárního města Brna.
Brno 2020

zobrazit

Edgar Allan Poe - Raven (2015)

Ilustrace: Peter Dunaj-Spily

Slovenský překlad Vladimír Roy 1918
Český překlad Ivan Petlan, 2005

S podporou Jihomoravského kraje a Siemens Fondu pomoci vydala Kunštát PRO FUTURO o.p.s. jako příležitostný tisk pro výtvarnou dílnu atelieru KreAt 2015

Brno 2015

zobrazit

Edgar Allan Poe - katalog k výstavě

Výstava ilustrací a bibliofílií

Výstava: Mendelovo muzeum MU Brno
Výstava: Muzeum Boskovicka Boskovice
Výstava: Galerie Novoměstská radnice Praha

Koncepce a organizační příprava: Antonín Krejčíř
Grafická úprava: Václav Houf
Redakce a jazyková korektura: RNDr. Ivan Petlan,doc. Blanka Růžičková, Antonín Krejčíř
Fotografie: archivy, Zbyněk Růžička

zobrazit