Video

Leden 2023 - mezinárodní výstava Art Brut Bratislava

Video z vernisáže lednové výstavy v Umelce v Bratislave, Galéria Slovenskej výtvarnej únie - UMELKA

video

Květen 2022 - mezinárodní výstava Art Brut Brno

Další výstava v galerii v budově České spořitelny na Jánské ulici 10 představuje obrazy z Polska, Slovenska a České republiky. 

Tentokrát bude opět věnována fenomenu art brut. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 12. května v 17 hodin. Hudební doprovod

brněnský básník Petr Čichoń, výstavu uvedl Ivan Petlan.

video

DRSNĚ a NĚŽNĚ trailer

Predstavte si, že jedného dňa odrazu zistíte, že už nie ste tým, čím ste boli. To zažili aj ôsmi hrdinovia nášho filmu zo Slovenska a z Moravy - ktorí boli dlho "normálni". Jeden deň odrazu zistili, že dianie v ich hlave už ovláda niekto iný - akési alter ego.

Drsné a nežné – životné príbehy našich hrdinov (protagonistov) stojí sa to vidieť, pretože nikto nevie, či náhodou jeden deň neožije aj v nás tajomné alter ego...

© ALEF FILM & MEDIA, Fulfilm, 2022

PRODUCENT -  Marian Urban
REŽIA -  Lubomír Štecko

Slovensko/Česko
77 min

video

Nikolaj Feďkovič - Zabudnuté zrkadlo

Vernisáž výstavy ve výstavních prostorách České spořitelny a.s., Brno dne 6. 10. 2021. Na vernisáži zazpíval Pavel Foltán písně Karla Kryla.

video

Nejkrásnější knihy Slovenska 2018

27 ročník soutěže

GUILLAUME  APOLLINAIRE
Le Bestiaire - Bestiář - Zvieratník
Ilustrácie Peter Dunaj - Spily
Fotografie Peter Anderovský
Grafická úprava Václav Houf
Vydavatel Duševné zdraví dětí
Tisk AG TYP, Kostelec nad Orlicí

Cena Ministerstva kultury SR Vydavatelství za bibliofilské vydání

video

Osudové lásky Karla Demela

Po dalším covidovém utlumení činnosti přichází atelier KreAt s novou výstavou, která je tentokrát věnována grafické tvorbě Karla Demela.

Vernisáž v prvním poschodí budovy České spořitelny v Brně na Jánské proběhne ve středu 9. února 2022 v 18 hodin.

Zazpíval a na kytaru zahrál  básník a výtvarník Patrik Vlček.

video

DOTEKY IV. - Vernisáž výstavy v ČS Jánská 6 Brno

Brněnský ateliér KREAT,  Kunštát Pro Futuroo.p.s., zahájil činnost v září 2012. První rok práce atelieru byla završena uspořádáním mezinárodního výtvarného workshopu s partnerskými ateliery ze Švýcarska a Belgie, který proběhl paralelně s workshopem Umění pro každého. Náplní workshopu byla společná práce na výtvarném doprovodu sbírky básní Guillauma Apollinaira Bestiář aneb Orfeův průvod. Podle svých schopností mohli účastníci pracovat výtvarnými technikami, jako je kresba, malba, grafika (tisk z výšky, nebo tisk z hloubky). Výběr z prací a společně vytvořený velkoformátový obraz byl vystaven v budově České spořitelny na Jánské 6. , společně s pracemi těchto tří atelierů. 

video

Art Brut Brno - vernisáž

Ve výstavních prostorách České spořitelny v Jánské ulici v Brně byla 11. listopadu 2019 zpřístupněna výstava Art brut Brno. Potrvá do konce ledna 2020. Slovní spojení „art brut“ (syrové umění) použil poprvé francouzský malíř a sochař Jean Dubuffet v roce 1945. Označil tak tvorbu autorů stojících mimo běžnou společenskou normu – lidí s duševní poruchou nebo těch, kteří byli z nějakého důvodu vyloučeni z majoritní společnosti. Záštitu nad výstavou převzala brněnská primátorka Markéta Vaňková, hostem na vernisáži byla Lydie Zukalová ze zahraničního odboru Magistrátu města Brna.

web

Září - říjen 2018 - výstava Labutě

Jednou z doprovodných akcí probíhajícího mezinárodního  workshopu bylo uvedení tematické výstavy grafických prací Labuť. Vernisáž se uskutečnila ve středu 5. září v 18 hodin ve výstavních prostorách budovy České spořitelny v Jánské ulici 10. Hudbou ji doprovodil brněnský kytarista a písničkář Martin Kudlička. Výstava trvala do 31. října 2018.

video

HAVRAN/RAVEN - Vernisáž 1.11.2017

Listopad 2017 -  březen 2018 - Výstava ilustrací na Jánské

Ve středu 1. listopadu 2017 byla v galerii v budově České spořitelny na Jánské v 18 hodin otevřena další výstava věnovaná ilustracím díla E. A. Poea. Ta je tentokrát prodejní a potrvá až do ledna příštího roku. V rámci vernisáže bude možné zakoupit i uváděná desetijazyčná bibliofilská vydání Havrana, a to ve třech ilustrovaných verzích. Autory grafik jsou Günter Hujber, Peter Dunaj-Spily a Pavla Dvorská, která je mj. odbornou lektorkou KreAtu. 

video

BEST OF ART BRUT

Art brut je výtvarný projev, který je úzce spjat s osudem svých tvůrců. Autoři nejsou profesionální výtvarníci, jsou to lidé s psychickými problémy, nebo duševní poruchou. Společnost často stigmatizuje lidi, kteří trpí mentálním onemocněním, bez toho, abychom si uvědomili, jaký mají bohatý vnitřní život a kolik jiných talentů a kreativity se v nich skrývá. Cílem výstavy je veřejná prezentace děl, které vznikly v rámci arteterapeutického atelieru: Galérie Nezábudka, v domácím prostředí a v jiných občanských sdruženích. Výstava Best of Art Brut představuje na 30 slovenských autorů, jejichž práce kurátoři vybrali pro prezentaci v komorním prostoru Galérie Čin Čin, kde byla v květnu poprvé uvedena. Část prezentovaných prací pochází ze soukromých sbírek. Jak uvádí podtitul výstavy: „Sme tu a je tu svet, ktorý tvoríme“, autoři podávají upřímnou, autentickou výpověď o sobě a svém vlastním světě. Tato výpověď není deformována žádnými profesionálními kritérii, vychází z vlastních pohnutek a touhy vyjádřit se.

video

UMĚNÍ PRO KAŽDÉHO

Byl dokončen a publikován krátký dokumentární film, který zachycuje spolupráci českého atelieru KreAt a slovenské Nezabudky. Některé společné momenty si můžete prohlédnout na YouTube.

video