/ KREART | Art Brut Brno

KREART

 

&nbps;
&nbps;

 

Možnosti finanční podpory aktivit v roce 2024

Visegradsky fond má uzávěrky k 1. Únoru, 1 červnu a k 1 říjnu.
Je možnost pracovat s východním partnerstvím přidat team ze srbska.
https://www.visegradfund.org/

 

Erasmus KA 2
Uzávěrka k 5 březnu.
https://www.dzs.cz/clanek/jake-jsou-terminy-pro-zadosti-o-financovani-z-programu-erasmus-na-rok-2024
PŘEHLED TERMÍNŮ VÝZEV PRO ROK 2024

 

Kreativní Evropa
23.1. 2024 - https://www.kreativnievropa.cz/detail-vyzvy/projekty-evropske-spoluprace-2024

 

O spolupráci mají zájem nasledovné subjekty:

 

Možnosti finanční podpory atelierů.

ERASMUS+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sk

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu

 

Schválené granty Visegradu

List of Approved Visegrad Grants, Visegrad+ Grants and Strategic Grants

PDF dokument

 

Otázky a odpovědi ke grantům Visegradu

Otázky a odpovědi

Servis pro Erasmus+ v Polsku:

https://erasmusplus.org.pl/

 

Servis pro Erasmus+ na Slovensku:

Kritériá, ktoré hľadáme

Alternatívou je IUVENTA

 

Překladač najdete tady:

https://chat.openai.com/auth/login/

Nezbytná je registrace, funguje to. Komunikovali jsme v angličtině, existuje taky možnost komunikovat v ostatních jazycích, napsali jsem tam prostě prosbu "přelož text do angličtiny" a vložili jsme nějaký kus textu k překladu, získali jsme okamžitě překlad.

 

Jak podat žádost o podporu projektu?

Žádost se podává prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře a musí být podána v zemi, ve které je organizace zřízena.

Před podáním žádosti doporučujeme seznámit se s aktuální Příručkou programu Erasmus+.

Registrujte svou organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, získáte tak unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova.

S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.

 

Partnerství malého rozsahu

Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.

Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 30 000 EUR nebo 60 000 EUR.

Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.

Uzávěrka projektů - březen 2024

 

Ukázka tvorby ART BRUT BUDAPEŠT

ART BRUT BUDAPEŠT 1

ART BRUT BUDAPEŠT 2

Ukázka tvorby ART BRUT BRNO

ART BRUT BRNO 1

ART BRUT BRNO 2

ART BRUT BRNO 3

ART BRUT BRNO 4

Ukázka tvorby ART BRUT PRAHA

Ukázka tvorby ART BRUT PRAHA 1

Ukázka tvorby ART BRUT PRAHA 2

Ukázka tvorby ART BRUT PRAHA 3

Ukázka tvorby ART BRUT PRAHA 4

Ukázka tvorby ART BRUT PRAHA 5

Ukázka tvorby z Polska

Polsko 1

Polsko 2

Polsko 3

Ukázka tvorby z Bulharska

web projekt Art Brut Bulgaria a nadace Momenti Foundation zastoupeno Dessislava Bineva

Doza is contemporary art gallery in Sofia, Bulgaria. We showcase a diversity of creative positions within culture, economy and politics.

Ukázka tvorby ze Slovenska - Kralovič

Slovensko 1

Slovensko 2

Slovensko 3

Ukázka tvorby ze Slovenska - Krídla

Slovensko 4

Slovensko 5

Slovensko 6

Ukázka tvorby ze Slovenska - Duševné zdravie detí

Slovensko 7